Stříkací šablony / Airbrush masks


1/16 1/32 1/35 1/48 1/72

Stříkací šablony 1/72

Bf.109G/K spinner spiral
Bf.109G/K spinner spiral Bf.109G/K vrtulové spirály
Bf.109G/K spinner spiral
Kód/Code: X72001
Cena/Price: 59 CZK / 3 EUR
 
A4/V-2 Airbrush mask Gezackt /Ragged camouflage
A4/V-2 Airbrush mask Gezackt /Ragged camouflage A4/V-2 Airbrush mask Gezackt /Ragged camouflage
Kód/Code: X72002
Cena/Price: 260 CZK / 14 EUR
 
Breguet Bre.1050 Alizé Canopy airbrush mask for FRROM
Breguet Bre.1050 Alizé Canopy airbrush mask for FRROM Breguet Bre.1050 Alizé Canopy airbrush mask for FRROM
Kód/Code: X72003
Cena/Price: 69 CZK / 3 EUR
 
MD-500E Canopy Airbrush Mask for Special Hobby / Profiline
MD-500E Canopy Airbrush Mask for Special Hobby / Profiline MD-500E Canopy Airbrush Mask for Special Hobby / Profiline
Kód/Code: X72004
Cena/Price: 69 CZK / 3 EUR
 
MD-500D Canopy Airbrush Mask for Special Hobby / Profiline
MD-500D Canopy Airbrush Mask for Special Hobby / Profiline MD-500D Canopy Airbrush Mask for Special Hobby / Profiline
Kód/Code: X72005
Cena/Price: 69 CZK / 3 EUR
 
MD-520N Canopy Airbrush Mask for Special Hobby / Profiline
MD-520N Canopy Airbrush Mask for Special Hobby / Profiline MD-520N Canopy Airbrush Mask for Special Hobby / Profiline
Kód/Code: X72006
Cena/Price: 69 CZK / 3 EUR
 
Finnish hakaristi vol.I 2090mm/1660mm/1510mm airbrush mask
Finnish hakaristi vol.I 2090mm/1660mm/1510mm airbrush mask Finnish hakaristi vol.I 2090mm/1660mm/1510mm airbrush mask
Kód/Code: X72007
Cena/Price: 150 CZK / 6 EUR
 
Finnish hakaristi vol.II 1220mm/1150mm/1024mm airbrush mask
Finnish hakaristi vol.II 1220mm/1150mm/1024mm airbrush mask Finnish hakaristi vol.II 1220mm/1150mm/1024mm airbrush mask
Kód/Code: X72008
Cena/Price: 150 CZK / 6 EUR
 
Douglas A-20B Havoc/Boston canopy airbrush mask
Douglas A-20B Havoc/Boston canopy airbrush mask Douglas A-20B Havoc/Boston canopy airbrush mask
Kód/Code: X72009
Cena/Price: 69 CZK / 3 EUR
 
Douglas A-20C Havoc/Boston canopy airbrush mask
Douglas A-20C Havoc/Boston canopy airbrush mask Douglas A-20C Havoc/Boston canopy airbrush mask
Kód/Code: X72010
Cena/Price: 69 CZK / 3 EUR
 
Douglas A-20B/C Boston UTK-1 turret canopy airbrush mask
Douglas A-20B/C Boston UTK-1 turret canopy airbrush mask Douglas A-20B/C Boston UTK-1 turret canopy airbrush mask
Kód/Code: X72011
Cena/Price: 69 CZK / 3 EUR
 
Curtiss SB2C-5 Helldiver canopy airbrush mask
Curtiss SB2C-5 Helldiver canopy airbrush mask Curtiss SB2C-5 Helldiver canopy airbrush mask
Kód/Code: X72012
Cena/Price: 69 CZK / 3 EUR
 
Douglas P-70 Nighthawk canopy airbrush mask for MPM/Revell
Douglas P-70 Nighthawk canopy airbrush mask for MPM/Revell Douglas P-70 Nighthawk canopy airbrush mask for MPM/Revell
Kód/Code: X72013
Cena/Price: 69 CZK / 3 EUR
 
Douglas Havoc Mk.II Turbinlite canopy airbrush mask for MPM
Douglas Havoc Mk.II Turbinlite canopy airbrush mask for MPM Douglas Havoc Mk.II Turbinlite canopy airbrush mask for MPM
Kód/Code: X72014
Cena/Price: 69 CZK / 3 EUR
 
Douglas A-20J/K Havoc/Boston Mk.IV/V canopy airbrush mask for MPM
Douglas A-20J/K Havoc/Boston Mk.IV/V canopy airbrush mask for MPM Douglas A-20J/K Havoc/Boston Mk.IV/V canopy airbrush mask for MPM
Kód/Code: X72015
Cena/Price: 69 CZK / 3 EUR
 
Focke-Wulf Fw.190A/F/G spinner spiral
Focke-Wulf Fw.190A/F/G spinner spiral Focke-Wulf Fw.190A/F/G spinner spiral
Kód/Code: X72016
Cena/Price: 69 CZK / 3 EUR
 
CASA C-212-100 canopy airbrush mask for Special Hobby
CASA C-212-100 canopy airbrush mask for Special Hobby CASA C-212-100 canopy airbrush mask for Special Hobby
Kód/Code: X72017
Cena/Price: 69 CZK / 3 EUR
 
Messerschmitt Me.209 V1 markings airbrush mask for Special Hobby
Messerschmitt Me.209 V1 markings airbrush mask for Special Hobby Messerschmitt Me.209 V1 markings airbrush mask for Special Hobby
Kód/Code: X72018
Cena/Price: 69 CZK / 3 EUR
 
Messerschmitt Me.209 V1 canopy airbrush mask for Special Hobby
Messerschmitt Me.209 V1 canopy airbrush mask for Special Hobby Messerschmitt Me.209 V1 canopy airbrush mask for Special Hobby
Kód/Code: X72019
Cena/Price: 69 CZK / 3 EUR
 
Blohm-Voss BV.155B V1 canopy airbrush mask for Special Hobby
Blohm-Voss BV.155B V1 canopy airbrush mask for Special Hobby Blohm-Voss BV.155B V1 canopy airbrush mask for Special Hobby
Kód/Code: X72020
Cena/Price: 69 CZK / 3 EUR
 
Dornier Do-27/ CASA C-127 canopy airbrush mask for Special Hobby
Dornier Do-27/ CASA C-127 canopy airbrush mask for Special Hobby Dornier Do-27/ CASA C-127 canopy airbrush mask for Special Hobby
Kód/Code: X72021
Cena/Price: 99 CZK / 4 EUR
 
Douglas A-20G Havoc canopy airbrush mask for MPM
Douglas A-20G Havoc canopy airbrush mask for MPM Douglas A-20G Havoc canopy airbrush mask for MPM
Kód/Code: X72022
Cena/Price: 69 CZK / 3 EUR
 
McDonnell FH-1 Phantom canopy airbrush mask for Special Hobby
McDonnell FH-1 Phantom canopy airbrush mask for Special Hobby McDonnell FH-1 Phantom canopy airbrush mask for Special Hobby
Kód/Code: X72023
Cena/Price: 69 CZK / 3 EUR
 
CASA C-41A canopy airbrush mask for Special Hobby
CASA C-41A canopy airbrush mask for Special Hobby CASA C-41A canopy airbrush mask for Special Hobby
Kód/Code: X72024
Cena/Price: 69 CZK / 3 EUR
 
Northrop Delta 1D / E canopy airbrush mask for Special Hobby
Northrop Delta 1D / E canopy airbrush mask for Special Hobby
Northrop Delta 1D / E canopy airbrush mask for Special Hobby
Northrop Delta 1D / E canopy airbrush mask for Special Hobby
Kód/Code: X72025
Cena/Price: 99 CZK / 4 EUR
 
Northrop Delta Mk.II / Mk.III canopy airbrush mask for Special Hobby
Northrop Delta Mk.II / Mk.III canopy airbrush mask for Special Hobby
Northrop Delta Mk.II / Mk.III canopy airbrush mask for Special Hobby
Northrop Delta Mk.II / Mk.III canopy airbrush mask for Special Hobby
Kód/Code: X72026
Cena/Price: 99 CZK / 4 EUR
 
Breguet Bre.693 / 695 canopy airbrush mask for Azur / Special Hobby
Breguet Bre.693 / 695 canopy airbrush mask for Azur / Special Hobby Breguet Bre.693 / 695 canopy airbrush mask for Azur / Special Hobby
Kód/Code: X72027
Cena/Price: 99 CZK / 4 EUR
 
Breda Ba.88 Lince canopy airbrush mask for MPM / Special Hobby
Breda Ba.88 Lince canopy airbrush mask for MPM / Special Hobby Breda Ba.88 Lince canopy airbrush mask for MPM / Special Hobby
Kód/Code: X72028
Cena/Price: 69 CZK / 3 EUR
 
Consolidated B-24D/J Liberator Tail Fin De-icing Boot airbrush mask for Hasegawa/Eduard
Consolidated B-24D/J Liberator Tail Fin De-icing Boot airbrush mask for Hasegawa/Eduard
Consolidated B-24D/J Liberator Tail Fin De-icing Boot airbrush mask for Hasegawa/Eduard
Consolidated B-24D/J Liberator Tail Fin De-icing Boot airbrush mask for Hasegawa/Eduard
Kód/Code: X72029
Cena/Price: 99 CZK / 4 EUR
 
Short Sunderland Mk.V British roundel airbrush mask for Special Hobby
Short Sunderland Mk.V British roundel airbrush mask for Special Hobby Short Sunderland Mk.V British roundel airbrush mask for Special Hobby
Kód/Code: X72030
Cena/Price: 150 CZK / 6 EUR
 
Short Sunderland Mk.V Markings airbrush mask for Special Hobby
Short Sunderland Mk.V Markings airbrush mask for Special Hobby Short Sunderland Mk.V Markings airbrush mask for Special Hobby
Kód/Code: X72031
Cena/Price: 175 CZK / 8 EUR
 
Short Sunderland Mk.V Canopy airbrush mask for Special Hobby
Short Sunderland Mk.V Canopy airbrush mask for Special Hobby Short Sunderland Mk.V Canopy airbrush mask for Special Hobby
Kód/Code: X72032
Cena/Price: 150 CZK / 6 EUR
 
SAAB JA/AJ-37 Viggen Canopy airbrush mask for Special Hobby/Tarangus
SAAB JA/AJ-37 Viggen Canopy airbrush mask for Special Hobby/Tarangus SAAB JA/AJ-37 Viggen Canopy airbrush mask for Special Hobby/Tarangus
Kód/Code: X72033
Cena/Price: 69 CZK / 3 EUR
 
SAAB SK-37 Viggen Canopy airbrush mask for Special Hobby/Tarangus
SAAB SK-37 Viggen Canopy airbrush mask for Special Hobby/Tarangus SAAB SK-37 Viggen Canopy airbrush mask for Special Hobby/Tarangus
Kód/Code: X72034
Cena/Price: 69 CZK / 3 EUR
 
Bell AH-1G/Q/S Cobra Canopy airbrush mask for Special Hobby/Revell
Bell AH-1G/Q/S Cobra Canopy airbrush mask for Special Hobby/Revell Bell AH-1G/Q/S Cobra Canopy airbrush mask for Special Hobby/Revell
Kód/Code: X72035
Cena/Price: 99 CZK / 4 EUR
 
Douglas Havoc Mk.II Canopy airbrush mask for Special Hobby
Douglas Havoc Mk.II Canopy airbrush mask for Special Hobby Douglas Havoc Mk.II Canopy airbrush mask for Special Hobby
Kód/Code: X72036
Cena/Price: 69 CZK / 3 EUR
 
Hawker Hurricane Mk.I Canopy airbrush mask for Arma Hobby
Hawker Hurricane Mk.I Canopy airbrush mask for Arma Hobby Hawker Hurricane Mk.I Canopy airbrush mask for Arma Hobby
Kód/Code: X72037
Cena/Price: 69 CZK / 3 EUR
 
North American XB-70 Valkyrie Markings airbrush mask for AMT/ERTL / Italeri
 North American XB-70 Valkyrie Markings airbrush mask for AMT/ERTL / Italeri North American XB-70 Valkyrie Markings airbrush mask for AMT/ERTL / Italeri
Kód/Code: X72038
Cena/Price: 150 CZK / 6 EUR
 
SIAI-Marchetti SF-260M/AM/W canopy airbrush mask for Special Hobby
SIAI-Marchetti SF-260M/AM/W canopy airbrush mask for Special Hobby SIAI-Marchetti SF-260M/AM/W canopy airbrush mask for Special Hobby
Kód/Code: X72039
Cena/Price: 99 CZK / 4 EUR
 
A-20A/B/DB-7C Havoc/Boston "Early Gunships" canopy airbrush mask for Special Hobby
A-20A/B/DB-7C Havoc/Boston A-20A/B/DB-7C Havoc/Boston "Early Gunships" canopy airbrush mask for Special Hobby
Kód/Code: X72040
Cena/Price: 99 CZK / 4 EUR
 
Aero MB-200 canopy airbrush mask for Směr /Kovozávody Prostějov / KP Models
Aero MB-200 canopy airbrush mask for Směr /Kovozávody Prostějov / KP Models Aero MB-200 canopy airbrush mask for Směr /Kovozávody Prostějov / KP Models
Kód/Code: X72041
Cena/Price: 175 CZK / 8 EUR
 
Marcel Bloch MB-200 canopy airbrush mask for Heller /Směr /KP Models
Marcel Bloch MB-200 canopy airbrush mask for Heller /Směr /KP Models Marcel Bloch MB-200 canopy airbrush mask for Heller /Směr /KP Models
Kód/Code: X72042
Cena/Price: 175 CZK / 8 EUR
 
Vickers Valetta C.1 canopy airbrush mask for Valom
Vickers Valetta C.1 canopy airbrush mask for Valom Vickers Valetta C.1 canopy airbrush mask for Valom
Kód/Code: X72043
Cena/Price: 150 CZK / 7 EUR
 
Vickers Viking 1A / C.2 canopy airbrush mask for Valom
Vickers Viking 1A / C.2 canopy airbrush mask for Valom Vickers Viking 1A / C.2 canopy airbrush mask for Valom
Kód/Code: X72044
Cena/Price: 150 CZK / 7 EUR
 
Henschel Hs-126 canopy airbrush mask for Sabre Kits
Henschel Hs-126 canopy airbrush mask for Sabre Kits Henschel Hs-126 canopy airbrush mask for Sabre Kits
Kód/Code: X72045
Cena/Price: 129 CZK / 6 EUR
 
Vickers Valetta T.3 canopy airbrush mask for Valom
Vickers Valetta T.3 canopy airbrush mask for Valom Vickers Valetta T.3 canopy airbrush mask for Valom
Kód/Code: X72046
Cena/Price: 150 CZK / 7 EUR
 
Faichild C-123 Provider canopy airbrush mask for Roden
Faichild C-123 Provider canopy airbrush mask for Roden Faichild C-123 Provider canopy airbrush mask for Roden
Kód/Code: X72047
Cena/Price: 150 CZK / 6 EUR
 
Bell X-2 canopy airbrush mask for AZ Models
Bell X-2 canopy airbrush mask for AZ Models Bell X-2 canopy airbrush mask for AZ Models
Kód/Code: X72048
Cena/Price: 99 CZK / 4 EUR
 
Hawker Tempest Mk.V canopy airbrush mask for Kovozávody Prostějov
Hawker Tempest Mk.V canopy airbrush mask for Kovozávody Prostějov Hawker Tempest Mk.V canopy airbrush mask for Kovozávody Prostějov
Kód/Code: X72049
Cena/Price: 99 CZK / 4 EUR
 
Folland Gnat Canopy airbrush mask for Special Hobby
Folland Gnat Canopy airbrush mask for Special Hobby Folland Gnat Canopy airbrush mask for Special Hobby
Kód/Code: X72050
Cena/Price: 99 CZK / 4 EUR
 
CAC Wirraway Canopy airbrush mask for Special Hobby
CAC Wirraway Canopy airbrush mask for Special Hobby CAC Wirraway Canopy airbrush mask for Special Hobby
Kód/Code: X72051
Cena/Price: 129 CZK / 6 EUR
 
Northrop N3PB Canopy airbrush mask for Special Hobby
Northrop N3PB Canopy airbrush mask for Special Hobby Northrop N3PB Canopy airbrush mask for Special Hobby
Kód/Code: X72052
Cena/Price: 129 CZK / 6 EUR
 
Curtiss C-46 / R5C Commando canopy airbrush mask for Valom
Curtiss C-46 / R5C Commando canopy airbrush mask for Valom Curtiss C-46 / R5C Commando canopy airbrush mask for Valom
Kód/Code: X72053
Cena/Price: 129 CZK / 6 EUR
 
Aero A-101 Czechoslovak markings airbrush mask for RS Model
Aero A-101 Czechoslovak markings airbrush mask for RS Model Aero A-101 Czechoslovak markings airbrush mask for RS Model
Kód/Code: X72054
Cena/Price: 150 CZK / 6 EUR
 
Aero A-101 Spanish markings airbrush mask for RS Model
Aero A-101 Spanish markings airbrush mask for RS Model Aero A-101 Spanish markings airbrush mask for RS Model
Kód/Code: X72055
Cena/Price: 199 CZK / 8 EUR
 
Aero Ab-101 Czechoslovak markings airbrush mask for RS Model
Aero Ab-101 Czechoslovak markings airbrush mask for RS Model Aero Ab-101 Czechoslovak markings airbrush mask for RS Model
Kód/Code: X72056
Cena/Price: 150 CZK / 6 EUR
 
Beechcraft 1900 canopy airbrush mask for Amodel
Beechcraft 1900 canopy airbrush mask for Amodel Beechcraft 1900 canopy airbrush mask for Amodel
Kód/Code: X72057
Cena/Price: 129 CZK / 6 EUR
 
Dassault/Dornier Alpha Jet canopy airbrush mask for Kovozávody Prostějov
Dassault/Dornier Alpha Jet canopy airbrush mask for Kovozávody Prostějov Dassault/Dornier Alpha Jet canopy airbrush mask for Kovozávody Prostějov
Kód/Code: X72058
Cena/Price: 129 CZK / 6 EUR
 
Ermolaev Er-2 canopy airbrush mask for Amodel
Ermolaev Er-2 canopy airbrush mask for Amodel Ermolaev Er-2 canopy airbrush mask for Amodel
Kód/Code: X72059
Cena/Price: 150 CZK / 6 EUR
 
Heinkel He-280 canopy airbrush mask for RS Model
Heinkel He-280 canopy airbrush mask for RS Model Heinkel He-280 canopy airbrush mask for RS Model
Kód/Code: X72060
Cena/Price: 99 CZK / 4 EUR
 
Loire 130 canopy airbrush mask for Azur
Loire 130 canopy airbrush mask for Azur Loire 130 canopy airbrush mask for Azur
Kód/Code: X72061
Cena/Price: 99 CZK / 4 EUR
 
Vought F-8E Crusader canopy airbrush mask for Hasegawa
Vought F-8E Crusader canopy airbrush mask for Hasegawa Vought F-8E Crusader canopy airbrush mask for Hasegawa
Kód/Code: X72062
Cena/Price: 99 CZK / 4 EUR
 
Lockheed S-3A Viking canopy airbrush mask for Hasegawa
Lockheed S-3A Viking canopy airbrush mask for Hasegawa Lockheed S-3A Viking canopy airbrush mask for Hasegawa
Kód/Code: X72063
Cena/Price: 99 CZK / 4 EUR
 
DH.95 Flamingo canopy airbrush mask for Valom
DH.95 Flamingo canopy airbrush mask for Valom DH.95 Flamingo canopy airbrush mask for Valom
Kód/Code: X72064
Cena/Price: 129 CZK / 6 EUR
 
Fokker D.XXI srs.4 markings airbrush mask for Special Hobby SH72116
Fokker D.XXI srs.4 markings airbrush mask for Special Hobby SH72116 Fokker D.XXI srs.4 markings airbrush mask for Special Hobby SH72116
Kód/Code: X72065
Cena/Price: 150 CZK / 6 EUR
 
Supermarine Spitfire PR.X canopy airbrush mask for Kovozávody Prostějov
Supermarine Spitfire PR.X canopy airbrush mask for Kovozávody Prostějov Supermarine Spitfire PR.X canopy airbrush mask for Kovozávody Prostějov
Kód/Code: X72066
Cena/Price: 129 CZK / 6 EUR
 
Supermarine Spitfire PR.XI canopy airbrush mask for Kovozávody Prostějov
Supermarine Spitfire PR.XI canopy airbrush mask for Kovozávody Prostějov Supermarine Spitfire PR.XI canopy airbrush mask for Kovozávody Prostějov
Kód/Code: X72067
Cena/Price: 129 CZK / 6 EUR
 
Fokker D.XXI Dutch & Finnish early canopy airbrush mask for MPM/Special Hobby.
Fokker D.XXI Dutch & Finnish early canopy airbrush mask for MPM/Special Hobby. Fokker D.XXI Dutch & Finnish early canopy airbrush mask for MPM/Special Hobby.
Kód/Code: X72068
Cena/Price: 129 CZK / 6 EUR
 
Fokker D.XXI Finnish late canopy airbrush mask for Special Hobby.
Fokker D.XXI Finnish late canopy airbrush mask for Special Hobby. Fokker D.XXI Finnish late canopy airbrush mask for Special Hobby.
Kód/Code: X72069
Cena/Price: 129 CZK / 6 EUR